Nödlås

Monteras i den översta sektionen
Cylinder med nycklar som kan användas om det blir strömlöst.